Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem sklep.jogurt-domowy.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep jest prowadzony przez firmę:
Gama-Tech Leszek Marek Krześniak, Wojciechowskiego 39/39, 02-495 Warszawa, Biuro: Al. Jerozolimskie 31 lok. 14, 00-508 Warszawa, NIP: 522-100-10-93, REGON: 010712307, Numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy: 212084

3. Adres do korespondencji:

Sklep Jogurt Domowy
Ul. Wólczyńska 133 bud. 5 lokal 106
01-919 Warszawa
e-mail: formularz kontaktowy

4. Zakup w sklepie internetowym na stronie jogurt-domowy.pl wiąże się z koniecznością akceptacji niniejszego regulaminu.

II Procedura składania i realizacji zamówień

1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Złóż zamówienie". Potwierdzenie zamówienia kliknięciem w "Złóż zamówienia" na stronie podsumowania oznacza zawarcie umowy kupna-sprzedaży dotyczącej wybranych przez Klienta przedmiotów.

2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail.

3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane w ciągu następnych dwóch dni roboczych. Sklep w przypadku zamówienia z wybraną opcją "płatność przelewem" wysyła przedmiot zamówienia po odnotowaniu pieniędzy za dane zamówienia na koncie w ciągu 48 godzin. Zamówienia z opcją "płatność za pobraniem" są również wysyłane w ciągu 48 godzin po odnotowaniu zamówienia.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Gama-Tech zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. Zwróci wówczas Klientowi wszystkie poniesione koszty zamówienia.

5. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, błędne dane adresowe) nie będą rozpatrywane do czasu poprawienia danych.

6. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym sklep.jogurt-domowy.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

7. Firma Gama-Tech wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy podać w "Uwagach" do zamówienia dane firmy wraz z NIP.

8. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta.

III. Wysyłka

1. Aktualne koszty wysyłki są widoczne w koszyku zamówienia po dodaniu produktu do koszyka. Możliwe formy dostaw, są szczegółowo opisane w zakładce koszty dostawy.

IV. Zwroty

1. Klient ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od otrzymania towaru. W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Koszty zwrotu towaru pokrywa Klient.

2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu), tj. w okresie liczonym od dnia wydania.

3. Zwracany przez Klienta przedmiot powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.

V. Reklamacje

1. Firma Gama-Tech jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r.Nr 22, poz.271 z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

3. Firma Gama-Tech nie jest producentem towarów oferowanych na stronie.

4. Reklamację i pytania należy przesłać na adres mailowy poprzez wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego w zakładce KONTAKT.

VI. Dane osobowe

1. Sklep Jogurt-domowy.pl przetwarza dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Serwis oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Klienta przetwarzane są z zachowaniem zasad określonych w  rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

2. Sklep każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi drogą elektroniczną. Sklep może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi:

·         nazwisko i imiona,

·         adres zamieszkania lub pobytu,

·         adres poczty elektronicznej,

·         numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego,

3. Sklep jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia RODO.

4. Sklep jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

5. Sklep zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia RODO. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera Polityka Prywatności (LINK).

6. Dane osobowe przechowywane są przez DreamCommerce S.A., z siedzibą przy ul. Władysława Łokietka 79, 31-280 Kraków, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnej z Rozporządzeniem RODO.

VII. Rejestracja Klienta.

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży możliwa jest (lecz nie wymagana) rejestracja Klienta w Sklepie internetowym.

2. Rejestracja Klienta polega na wypełnieniu formularza dostępnego na stronie internetowej i aktywacji konta w systemie informatycznym Sklepu internetowego poprzez uruchomienie w przeglądarce internetowej strony internetowej znajdującej się pod adresem URL zamieszczonym w wiadomości wysłanej przez Sprzedawcę do Klienta.

3. Klient zobowiązany jest do zachowania w poufności danych niezbędnych do logowania. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie, które weszły w posiadanie danych niezbędnych do logowania.

4. Dokonując rejestracji Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go bez zastrzeżeń.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Klienta podczas rejestracji za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Sprzedawca uprawniony jest do usunięcia konta założonego w systemie informatycznym Sklepu internetowego w przypadku gdy podane dane są oczywiście nieprawdziwe.

VIII. Płatności

1. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

2. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. Koszt zwrotu środków ponosi Zamawiający.

3. Operatorem płatności są firmy Blue Media S.A. oraz PayPro S.A.

 

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl